Header Image
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง จัดรายการวิทยุ “พาณิชย์วาไรตี้”
watermark

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง จัดรายการวิทยุ “พาณิชย์วาไรตี้” ช่วงเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สถานีวิทยุบาลานซ์ เรดิโอ 101 MHZ โดยในวันนี้มีการประชาสัมพันธ์ประเด็นข่าวสาร ดังนี้
   1. ประชาสัมพันธ์ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ราคาเนื้อสุกรชำแหละ ราคาไข่เป็ด ไข่ไก่ ราคาผัก เป็นต้น และราคาข้าวเปลือกจังหวัดอ่างทอง ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
   2. ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปิดป้ายราคาสินค้า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2564 มาตรา 28,29 และ 30 พร้อมบทกำหนดโทษ ทั้งโทษจำและปรับ
   3. ประชาสัมพันธ์เรื่องโอกาสการขยายตลาดการส่งออกเครื่องสำอางค์ และแนวโน้มการเติบโตของตลาดเครื่องสำอางค์ สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
   4. ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขออนุญาตใช้ตรา GI ไทย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราและครบกำหนด 2 ปี
   5. ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสัง


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 21,353