Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นายพิริยะ ฉันทดิลก
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

นายเมตตา พยายาม

นายทัศนัย สุธาพจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

นายชูใจ พยายาม

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

นายชูใจ พยายาม

นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 21,405