Header Image
"พาณิชย์อ่างทอง" ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ
watermark

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรม ของร้านสังฆภัณฑ์ ร้านค้าปลีก ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อดูแลรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ก่อนวันมาฆบูชา ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคา และจัดทำฉลากของสินค้าชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรมถูกต้องครบถ้วน และไม่พบว่ามีการนำสินค้าที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน โดยกรณีที่เป็นชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีก พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย และต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า และต้องจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดง นอกจากนี้ได้กำชับไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า หรือเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงนี้ด้วย หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง โทร. 0-3561-1774


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 21,377