Header Image
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567
watermark

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 21,372